Spare­ban­ken tar i bruk Vipps

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO - DEN MO­BI­LE

be­ta­lings­løs­nin­gen Vipps blir nå tatt i bruk av and­re ban­ker enn DNB. Vipps har hit­til va­ert en del av DNBkon­ser­net, men leg­ges nå inn i et fritts­tå­en­de sel­skap der DNB blir størs­te ei­er. Inn på ei­er­si­den kom­mer 15 selv­sten­di­ge spare­ban­ker. Det opp­ly­ser Spare­ban­ken Sør i en presse­mel­ding, hvor det kom­mer frem at den­ne ban­ken er blant de nye som nå tar i bruk Vipps.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.