Ikke sto­re snø­for­sin­kel­ser

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO - ÅRETS FØRS­TE

hjemme­kamp i 1. di­vi­sjon for Jerv 9. april skal ikke stå i fare selv om bygge­ar­bei­det på Le­ver­myr hind­res noe av snø.

– Snø­en ska­per litt klud­der i drif­ten, men en­tre­pre­nø­ren er po­si­tiv til å kla­re å stå fer­dig til førs­te hjemme­kamp, sier kom­mu­nens pro­sjekt­le­der Tho­mas An­der­sen til Adres­sa.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.