Le­ver­te ster­ke pre­sta­sjo­ner

Nok en gang le­ver­te Grim­stad SK’s unge og lo­ven­de svøm­me­re ster­ke ti­der og nye per­son­li­ge re­kor­der.

Grimstad Adressetidende - - SPORT - SVØMMING

Inn­sendt:

Årets LÅMØ-Sør (Lands­del­års­klasse­mønst­ring) ble ar­ran­gert i Sande­fjord fra 10. til 12. fe­bru­ar. Her møt­tes sør­lan­dets bes­te svøm­me­re i års­klas­se­ne 2001–2006. Grim­stad svømme­klubb stil­te med fem svøm­me­re.

Gode re­sul­ta­ter

Vår yngs­te svøm­mer Vil­de Krak­stad åp­net stev­net med en god 50 m but­ter­fly og ny pers med 3 se­kun­der. Hun stop­pet ikke der og per­set vi­de­re på alle sine in­di­vi­du­el­le øvel­ser den­ne hel­gen. En av de mest im­po­ne­ren­de per­son­li­ge re­kor­de­ne hen­nes var på 400 m fri, der hun sat­te en pers på 33 se­kun­der og svøm­te inn på ti­den 07.26,04. Vil­de av­slut­tet stev­net på best mu­lig måte, med en ny per­son­lig re­kord på 200m med­ley og ti­den 04.01,56. Fan­tas­tisk pre­sta­sjon av den unge jen­ta.

Fin burs­dags­fei­ring

Så var det Solveig Have­land sin tur til å vise seg fram. Solveig kon­kur­rer­te i års­klas­sen jen­ter 2004. Det hele be­gyn­te med en pang­start på 400m fri, der hun per­set med hele 30 se­kun­der og svøm­te inn på ti­den 05.46,65. Solveig vis­te vir­ke­lig at hun har mye krutt i krop­pen. Lør­dag had­de hun burs­dag og måt­te fei­ret med to nye per­son­li­ge re­kor­der, en på 100m but­ter­fly og en på 200m bryst. Det for­tjen­te en liten kake­pre­mie fra tre­ner. På søn­da­gen had­de Solveig nok en sterk dag i bas­sen­get. Hun per­set både på 200m rygg og 200m med­ley.

Ina Løv­heim Brå­ten svøm­te blant jen­te­ne i 2003-klas­sen. Hun le­ver­te også pers etter pers i Sande­fjord. Hun star­tet stev­net med en fint gjen­nom­ført 400m fri og ny per­son­lig re­kord på 10 se­kun­der. Der­et­ter fort­sat­te hun med en sterk 100m but­ter­fly og ny­per­spå4se­kunde­rog­hu­n­av­slut­tet med en god 200m med­ley, og igjen en ny pers på dis­tan­sen.

Mats-And­re An­dre­as­sen var Grim­stad’s enes­te gutt på LÅMØ stev­net i år. Han had­de satt seg noen mål på for­hånd, blant an­net og vinner medalje på 100m but­ter­fly, ynd­lings­dis­tan­sen hans. Gjett om han klar­te det! Den unge gut­ten fra Grim­stad svøm­te inn på den ster­ke ti­den 01.18,52 og tok med seg bronse­me­dal­jen hjem til Grim­stad. Han sat­te i til­legg per­son­li­ge re­kor­der på alle sine øvel­ser, blant an­net 11 se­kun­der på 200m bryst og 15 se­kun­der på 200m rygg, noe som ga han en sterk fem­te plass der. Det var i til­legg pre­mie­ring for de seks bes­te svøm­mer­ne i hver års­klas­se. Mats kom på en sterk sjet­te plass.

Vic­to­ria Tellef­sen var Grim­stad SK’s elds­te svøm­mer i år. Hun svøm­te i 2001-års­klas­sen. Som elds­te svøm­me­ren på stev­net måt­te hun jo va­ere et for­bil­de. Hun svøm­te en sterk 200m bryst og sat­te en ny per­son­lig re­kord på 4 se­kun­der. Den tøf­fe jen­ta fra Grim­stad ga seg ikke der. Hun trøk­ket til og le­ver­te en so­lid 200m rygg, der hun kom inn først i sitt heat og med en ny per­son­lig re­kord på 12 se­kun­der svøm­te hun inn på den ster­ke ti­den 02.35,05. En fan­tas­tisk pre­sta­sjon av vår A-gruppe­svøm­mer.

Hardt ar­beid løn­ner seg

Hel­gen i Sande­fjord be­vis­te nok en gang at hardt ar­beid gir re­sul­ta­ter. Takk til Sande­fjord Svømme­klub for et fint ar­ran­gert stev­ne, takk til svøm­mer­ne for inn­sats og gode min­ner og ikke minst takk til An­ders Krak­stad for hjel­pen un­der hele tu­ren og opp­hol­det i Sande­fjord. Til nes­te år sat­ser Grim­stad svømme­klubb å stil­le med minst dob­belt så man­ge ut­øve­re på LÅMØ.

Ive­lin Kiri­lov,

ALLE FOTO: INN­SENDT

START: Her er Solveig Have­land før start.

LAGBILDET: Dis­se svøm­te for Grim­stad i Sande­fjord i hel­gen. Her med tre­ner Ive­lin Kiri­lov.

PAL­LEN: Mats-And­re An­dre­as­sen med 3. plass på 100m but­ter­fly.

RYGG: Vil­de Krak­stad svøm­mer 100 me­ter rygg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.