BURSDAGSBARNA

Grimstad Adressetidende - - DET SOM SKJER -

Sol­strå­len vår, Ida Torp Kvas­jord, fyl­ler eitt år man­dag 18. sep­tem­ber. Me er så him­la glad i deg snup­pa vår. Gode burs­dags­klem­mar frå store­bror Adam, mams og paps. Gra­tu­le­rer mas­se med 10-års­da­gen, den 17. sep­tem­ber, til fa­mi­li­ens sol­strå­le, Sarah Åsi­ne Svang Kor­svik. Mas­se burs­dags­klem­mer fra beste­far. Vår gode, bli­de, mor­som­me skole­gutt, Adam Torp Kvas­jord, blir seks år søn­dag 17. sep­tem­ber. Me dig­gar deg kom­pis, og er så utru­leg stol­te av deg. Gode burs­dags­klem­mar frå ves­le­sys­ter Ida, mams og paps. Ho­kus Po­kus barne­hage sen­der en ma­gisk hil­sen til Oli­via som fyl­ler 2 år 17. sep­tem­ber. Vi øns­ker deg en for­tryl­len­de burs­dag! Hipp hur­ra for Oli­via! Hipp hipp hur­ra for Ing­rid Lil­la som fyl­ler hele 10 år i mor­gen 17. sep­tem­ber. Du er en su­per flott jen­te som vi er utro­lig glad i. Man­ge klem­mer fra pap­pa, Karo­li­ne, Mat­hil­de og Ki­ne Adam fyl­ler 6 år 17. sep­tem­ber. Vi gra­tu­le­rer en alle ti­ders skole­gutt med da­gen, og gle­der oss til fei­ring på hyt­ta. Hil­sen fan­klub­ben i Fja­er­evei­en 112.

En­de­lig fyl­ler god­jen­ta vår hele hån­da! Gra­tu­le­rer med da­gen, So­fie Kathle­en Bru­stad. Vi gle­der oss til å fe­rie deg og vi er vel­dig glad i deg. Man­ge klem­mer fra mam­ma, pap­pa og Ni­co­lay. Den­ne bli­de snup­pa fyl­ler år i mor­gen og blir da 12 år! Den da­gen har du ven­tet på len­ge nå. Du er ver­dens bes­te og vi er su­per­gla­de i deg, Sel­ma! Klem­mer fra Sa­ra, Knut, mam­ma, Nils og Pus. God­jen­ta Ida fyl­ler 1 år 18. sep­tem­ber. Gra­tu­le­rer med da­gen og man­ge var­me tan­ker fra far­mor, far­far og on­kel Olav på Fjaere. Sarah Ein­tveit Isak­sen fyl­ler 10 år 18/9. Vi gra­tu­le­rer deg så mye med da­gen! Du er en mor­som og flink store­søs­ter, og en vel­dig god jen­te som vi er så gla­de i. Øns­ker deg fine fei­rin­ger! Klem­mer fra Si­mon, Sa­mu­el, mam­ma og pap­pa. Sarah Ein­tveit Isak­sen fyl­ler 10 år 18. sep­tem­ber. Gra­tu­la­sjo­ner og klem­mer til vår gode jen­te, fra søs­ken­barn, tan­ter, on­kel, mor­mor og mor­far.

Gra­tu­le­rer så mye med da­gen til vår ny­de­li­ge, hjelp­som­me og om­tenk­som­me gutt, Hugo Holm­bak­ken Ol­sen, som blir 3 år 18. sep­tem­ber! Vi er kjempe­glad i deg! Burs­dags­klem­mer fra mam­ma, pap­pa, Isak og Ti­tan.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.