Tred­je NM-gull i ve­te­ran­klas­sen

Grim­stad Sport­skyt­te­re stil­te med hele ti skyt­te­re i rif­le-NM som ny­lig ble av­vik­let på El­ve­rum. To av dem, Tor Ha­rald Lund og Anders Ed­vin Gus­dal erob­ret hver sin gull­me­dal­je.

Grimstad Adressetidende - - SPORT -

SKYTING

For Gus­dal ble me­dal­je­fangs­ten sva­ert rik idet han kun­ne fes­te yt­ter­li­ge­re tre sølv­me­dal­jer rundt hal­sen, to me­dal­jer in­di­vi­du­elt og en me­dal­je i lag­sky­ting.

– Det var litt over­ras­ken­de at jeg skul­le vin­ne i lig­gen­de skyting, sier V55-vin­ne­ren på 300 me­ter, som alt­så tok sitt tred­je gull i rif­le-NM. De to førs­te kom i 2015 på 50 me­ter og i fjor på 300 me­ter, beg­ge i halv­match.

Sam­me po­eng­sum

Pus­sig nok var Gus­dals vin­ner­po­eng­sum beg­ge gan­ge­ne på 562 po­eng.

– Det er jo også den­ne øvel­sen som van­lig­vis er min ster­kes­te, sier den tre­dob­belte NM-vin­ne­ren som sy­nes det var moro at han nå skul­le vin­ne i «feil» øvel­se i kon­kur­ran­se med 15 and­re skyt­te­re.

Gus­dal opp­ly­ser for øv­rig at det er in­ter­na­sjo­na­le ski­ver det sky­tes på i den­ne ty­pen mes­ter­skap, og at tieren på 300 me­ter har en dia­me­ter på 10 centi­me­ter, mens den på 50 me­ter ut­gjør 10,4 milli­me­ter.

Re­sul­ta­ter El­ve­rum

60 skudd lig­gen­de 50 me­ter Ju­nior Kvin­ner: 1. Jen­ny Ste­ne, Ki­sen MSL 621.7, 9. He­le­ne Sto­re­nes, Grim­stad SS 613.4 V45: 1. Tor H. Lund, Grim­stad SS 619.7, 16. Bjørn Bjel­le­rås, Grim­stad SS 607.1, 28. Kåre Sto­re­nes, Grim­stad SS 599.5 V55: 1. Tor Nystu­en, Nøt­terø SKL 617,6, 10. Anders Me­tveit, Grim­stad SS 608,9, 12. Anders E. Gus­dal, Grim­stad SS 605,6 V65: 1. Jo­han Jans­sen, Ki­sen MSL 616.1 (NREK), 7. Ge­org Gul­brand­sen, Grim­stad SS 604.5 3x20 skudd V55: 1. Tor Nystu­en 561, 2. Anders E. Gus­dal 558 60 skudd lig­gen­de 300 me­ter: Menn Ju­nior: 1. To­re By­berg, Levan­ger SSL 593, 15. Kjetil Ig­land, Grim­stad SS 556 Kvin­ner Ju­nior: 1. Jen­ny T. Vat­ne, Nord­strand SS 592, 11. He­le­ne Sto­re­nes 577 Menn Se­nior: 1. Hans Bak­ken, Levan­ger SSL 593, 2. Ha­rald Sten­vaag, VBS 592, 3. Si­mon K. Claus­sen, Ki­sen MSL 591, 6. Geir A. Me­tveit, Grim­stad Ss 590, 13. Ei­vind Ig­land, Grim­stad Ss 572 40 skudd lig­gen­de V 45: 1. Geir M Rol­land, Åsa­ne MSL 397, 5. Tor H. Lund 392, 10. Kåre Sto­re­nes 387, 11. Bjørn Bjel­le­rås 387 V55: 1. Anders E. Gus­dal 394 (19), 2. Tor Nystu­en 394 (14), 9. Anders Me­tveit 385 V65: 1. Odd­var Stax­rud, Ki­sen MSL 396 (NREK), 4. Ge­org Guld­brand­sen 391 3x20 skudd V 45: 1. Geir M. Rol­land, Åsa­ne MSL 582 (NREK) V55: 1. Tor Nystu­en 566, 2. Anders E. Gus­dal 560 Menn Se­nior: 1. Hans Kr. We­ar, Styr­voll 579 Lag­sky­ting: 60 skudd lig­gen­de 50 me­ter Ve­te­ran: 1. Nøt­terø SKL 1842,6, 4. Grim­stad Sport­skyt­te­re 1833,1 (Guld­brand­sen, Lund, Me­tveit) 40 skudd lig­gen­de 300 me­ter Ve­te­ran: 1. El­ve­rum Rifle­klubb 1180, 2. Grim­stad Sport­skyt­te­re 1177 (Guld­brand­sen, Lund og Gus­dal)

TIL TOPPS: Anders Ed­vin Gus­dal tok ny­lig sitt tred­je NM-gull i ve­te­ran­klas­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.