BURSDAGSBARNA

Grimstad Adressetidende - - DET SOM SKJER -

Vår ny­de­li­ge Isa­bel Ud­jus Foss fyl­ler 8 år 10. no­vem­ber. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen! Klem­mer fra Den­nis, mam­ma, pap­pa, Le­ona, Se­bas­ti­an, San­der, tan­ter, onk­ler, beste­mor, beste­far og monne­mo­re­ne.

Ho­kus Po­kus barne­hage sen­der en ma­gisk hil­sen til Alice Alex­and­ra Øgren som fyl­ler 4 år 9. no­vem­ber. Vi øns­ker deg en for­tryl­len­de dag. Hipp hur­ra for Alice!

Gra­tu­le­rer så mye til sjar­mø­ren vår, Mar­kus Val­le, som blir 10 år 10. no­vem­ber. Hipp hur­ra! Vi dig­ger deg! Klem­mer fra Mi­riam, Mathea, mam­ma og pap­pa.

Vår snil­le og gode skole­gutt, Tor­jus, fyl­te 6 år 7. no­vem­ber. Vi els­ker deg! Klem fra Vil­jar, pap­pa og mam­ma.

9. no­vem­ber fyl­ler vår snil­le og klo­ke To­bias W. Ru­stad 13 år. Vi er så utro­lig glad i deg, ven­nen. Man­ge burs­dags­klem­mer fra mom­mo og beste­far.

Hipp hur­ra for vår skjøn­ne, bli­de og tøy­se­te ku­si­ne, Ma­lin Dokke­dal Ste­en, som fyl­ler 3 år i dag, 9. no­vem­ber! Vi er vel­dig glad i deg. Klem fra Han­ne, So­fie, Vil­de, Li­ve og Ti­ril.

Ho­kus Po­kus barne­hage sen­der en ma­gisk hil­sen til Kia­sa som fyl­te 2 år 7. no­vem­ber. Vi øns­ker deg en for­tryl­len­de dag! Hipp hur­ra for Kia­sa!

Hipp hur­ra for Al­vil­de

Rep­stad Sør­våg som fyl­ler fire år dag. Måt­te da­gen bli like fin og her­lig som deg lil­le venn. Klem fra Nunnu Mof­fa on­kel Mag­nus og tan­te Hei­di.

Vårt skjøn­ne barne­barn, Maya Rak­nes, fyl­ler 11 år i dag 9. no­vem­ber. Vi gra­tu­le­rer med da­gen. Glad i deg! Klem fra bes­te og beste­pap­pa.

Hipp hur­ra for sol­strå­len vår, Ma­lin Dokke­dal Ste­en, som fyl­ler 3 år i dag den 9. no­vem­ber! Vi er så glad i deg! Klem­mer fra store­søs­ter Mathea, mam­ma og pap­pa.

Ho­kus Po­kus barne­hage sen­der en ma­gisk hil­sen til Olai som fyl­ler 2 år 10. no­vem­ber. Vi øns­ker deg en for­tryl­len­de dag! Hipp hur­ra for Olai!

Vår strå­len­de burs­dags­jen­te, Eva Ceci­lia Sti­foss-Lind­våg, fyl­ler 3 år den 9. no­vem­ber! Vi gle­der oss til å fei­re deg! Burs­dags­klem­mer fra mam­ma, pap­pa og store­søs­ter Fre­ja.

Gra­tu­le­rer så mye med 8-års­da­gen til Isa­bel Ud­jus Foss, den 10. no­vem­ber. Hå­per du må få en fin burs­dag og man­ge burs­dags­klem­mer fra besta, beste­far, tan­ter, onk­ler, olde­mor på Ber­ge gård og fra Ma­ria og To­bias.

Hipp hur­ra for vår søte og snil­le ku­si­ne, Ti­ril Dokke­dal Thor­sen på Randa­berg, som fyl­ler 2 år i dag, 9. no­vem­ber! Vi er vel­dig glad i deg. Stor klem fra So­fie, Mathea, Li­ve og Ma­lin.

Ho­kus Po­kus barne­hage sen­der en ma­gisk hil­sen til Ma­rie Hel­ge­sen Bjør­ke på 5-års­da­gen den 10. no­vem­ber! Vi øns­ker deg en for­tryl­len­de burs­dag! Hipp hur­ra for Ma­rie!

Hipp hur­ra for vår sol­strå­le, Eva Ceci­lia Sti­fos­sLind­våg, i Skje­vi­ga, som fyl­ler tre år 9. no­vem­ber. Gra­tu­le­rer med da­gen, vi gle­der oss til fes­ten! Tu­sen gratulasjoner fra hele fa­mi­li­en i Grim­stad, Oslo og på Nes­od­den, og fra far­mor og far­far på Biod­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.