vel­kom­men til KIRKEN

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN -

b GRIM­STAD KIRKE kl. 11.00 – Fest­guds­tje­nes­te ved Hjal­mar Bjer­ga og Torun Fløi­stad Rike. Mar­ke­ring av Grim­stad kfuk/kfum’s 125 års ju­bi­le­um. Ge­ne­ral­sek­reta­er Øystein Ma­gel­sen ta­ler. Ten­sing, spei­de­re m.fl. del­tar. Natt­verd. Of­fer til Grim­stad kfuk/kfum. Kirke­kaf­fe.

b FE­VIK KIRKE kl. 11.00 – Guds­tje­nes­te v/To­re Lauk­vik og Kir­sti P. Hau­gen. Dåp. Natt­verd. Of­fer til Ste f anus al­li­an­sen.

b FJAERE KIRKE – Fel­les med Fe­vik. b ØSTERHUS ARBEIDSKIRKE kl. 09.30 – Mor­gen­mes­se. Tom Mar­tin Bernt­sen og Jostein Berg. Kon­fir­man­te­ne del­tar. Of­fer til Strømme­stif­tel­sen.

b EIDE KIRKE kl. 11.00 – Guds­tje­nes­te ved Tom Mar­tin Bernt­sen og Jostein Berg. Dåp. Søn­dags­sko­le. Of­fer til Evan­ge­lie­sen­te­ret. Kirke­kaf­fe.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.