Na­er RADIO

Grimstad Adressetidende - - UNDERHOLDNING -

RADIO GRIM­STAD Lør­dag:

08: Mu­sikk, 14: Nashvil­le Coun­try, 15: Norsk coun­try time, 16: Blues Train Re­pri­se, 17: Riff, 18: Slutt.

Man­dag: 09: Mor­gen­sen­ding, 10: Konk og mus, 12: Mu­sikk, 13: Hils­nin­ger/Ønske­pla­ter, 14: Etter­mid­dag, 16: Mu­sikk, 18: Slutt, 21: Mu­sikk, 22: Norsk coun­try time, 23: Riff/Hils­nin­ger/Ønske­pla­ter, 24: Slutt.

MISJONSRADIOEN GRIM­STAD Lør­dag: In­gen sen­ding fra Misjonsradioen.

Søndag: Kl. 07-08: Mu­sikk. Kl. 08-09: Ra­dio­søn­dags­sko­len for de mins­te. Kl. 09-10.40: God søndag mor­gen v/NLM (NMS en søn. i mnd.) Kl. 10.40-11: «San­ger vi ald­ri glem­mer» v/ J. Har­dang. Kl. 11-12: Tale/møte­over­fø­ring/mu­sikk. Kl. 12-13: Mu­sikk. Kl. 13-14: Coun­try gos­pel­ti­men v/Per Govert­sen. Kl. 14-15 og kl. 18-22: Mu­sikk v/NLM Man­dag: Kl. 06-08: Mu­sikk og «niste­pak­ke». Kl. 08- 09: «Over en åpen bi­bel» fra Norea og «Vin­du mot li­vet» v/ J. Har­dang og møte­opp­lys­nin­ger. Kl. 18-19: Mu­sikk og aktuelt og «Vin­du mot li­vet» v/ O. Bjor­land. Kl. 19- 20: «Vei­en gjen­nom bi­be­len», v/Ø. Brak­vat­ne og misjon og mu­sikk. Kl. 20-21: «San­ger fra en svun­nen tid».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.