Kjen­dis­nytt

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO - JORUN STI­AN­SEN

er bok­sta­ve­lig talt ute av dan­sen på TV2, men vil hol­de seg i rampe­ly­set. Nå er hun også tatt opp i stal­len hos Plan-B, sel­ska­pet til Tho­mas Num­me, Ha­rald Rønne­berg og Truls Svend­sen.

–Dette­er­sås­tor­sta­sat­du aner det ikke! At Plan-B vil sat­se vi­de­re på lil­le meg. Jeg må nes­ten kly­pe meg i ar­men for å for­stå at det er sant, sier den grim­stad­bo­sat­te venn­dø­len til TV 2.

Med and­re ord har vi nok ikke sett det sis­te av Sti­an­sens bli­de an­sikt i of­fent­lig­he­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.