Spark i fua

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO - OG APROPOS God helg!

Jorun Sti­an­sen: kan det va­ere slik at den bli­de sør­len­din­gens re­tur til of­fent­lig­he­ten har ført til en opp­sving for dia­lekt­ord fra Ven­ne­sla og res­ten av lands­de­len?

Den­ne uken ob­ser­ver­te vi i alle fall en rosa og lil­la bil med «Spark i fua» lak­kert på si­den. Sti­an­sen ut­tal­te tid­li­ge­re i høst at hun had­de «kost fua» av seg un­der et av Skal vi danse­pro­gram­me­ne, og har tid­li­ge­re fått skryt for å hol­de på dia­lek­ten sin og på den­ne må­ten styr­ke selv­fø­lel­sen for venn­dø­ler.

FOTO: ATK

FRISKT: En li­ten bil med et friskt bud­skap.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.