Til­talt for spark mot po­li­ti

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO - 12. OK­TO­BER

ryk­ket po­li­ti­et ut til en adres­se i Grim­stad et­ter en mel­ding om mu­lig brann. Da de an­kom ste­det, møt­te de en kvin­ne. Iføl­ge en fersk til­ta­le fra Aust-Ag­der ting­rett ble kvin­nen da ag­gres­siv og vei­vet med

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.