gam­le GRIM­STAD

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN -

I dag tar vi en tur til fri­om­rå­det på Groos. Her har det en gang va­ert både gård og cam­ping­plass. De gam­le gårds­byg­nin­ge­ne ble brent ned i åre­ne 1972-73. Her er stab­bu­ret. Groo­se­vei­en skim­tes i bak­grun­nen. Bil­det er hen­tet fra nett­si­den «Du vet du er fra Grim­stad...».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.