GRATULASJONER

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN -

90 år

El­ly Brim­søe, Varde­ga­ten 13, fyl­ler 90 år 11. no­vem­ber. Kja­ere al­les El­ly. Først gra­tu­le­rer med 90-års­da­gen. Det­te er jen­ta som ald­ri gir opp, set­ter po­te­ter, selv om and­re sier stopp. Stel­ler i Ha­gen, alt ugress må jo vekk, Si­den tar hun på å klip­pe sin hekk. Rips og jord­ba­er får også sitt stell, Ti­den er in­ne for å fin­ne på no sprell. Flyr til byen så lett som en fja­er, Kja­ere al­les El­ly vi har deg så kja­er. Vi øns­ker å rope ett høyt Hur­ra, for al­les kja­ere El­ly i Varde­gata. Burs­dags­klem fra El­se i Varde­gata 7.

80 år

Odd Kva­lø Pet­ter­sen, Hes­nes­øya 11, fyl­ler 80 år 11. no­vem­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.