BURSDAGSBARNA

Grimstad Adressetidende - - DET SOM SKJER -

fyl­ler fire år i dag. Beste­far og beste­mor gra­tu­le­rer så mye med da­gen, vi gle­der oss til å fei­re deg. Du er best! fyl­ler 7 år 14. no­vem­ber. Du er ku­le­re enn de fles­te! Vi gle­der oss til å fei­re deg! Gra­tu­le­rer med da­gen Mats! Hil­sen He­le­ne, Em­ma, mam­ma og pap­pa (og litt Ma­til­de). Hipp hur­ra for

som har blitt ten­åring. Gra­tu­le­rer så mye med 13-års­da­gen i dag. Klem fra Sa­mu­el, Anna, Ma­ria, mam­ma og pap­pa. Hipp hur­ra for ver­dens bes­te

som fyl­ler 8 år 14/11. Du er snill, om­sorgs­full og en skik­ke­lig glad­gutt som all­tid fin­ner på sprell. Stor burs­dags­klem fra Hen­ri­et­te, Sver­re, mam­ma og pap­pa. Hipp hur­ra for god­gut­ten vår,

som fyl­ler 4 år den 15. no­vem­ber. Mas­se burs­dags­klem­mer fra He­le­ne, Mar­tin, mam­ma og pap­pa.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.