Over 200 kom til ba­sa­ren

– Vi tren­ger ny kir­ke, vi er helt sprengt her, smi­ler Gerd Gul­stad, le­der i ba­sar­ko­mi­te­en. Lør­dag var det over 200 på høst­ba­sa­ren i Fe­vik kir­ke.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - FE­VIK Yt­ter­vik

Lør­dag etter­mid­dag ble høst­ba­sa­ren ar­ran­gert i Fe­vik kir­ke for and­re året på rad. Ba­sa­ren er­stat­ter den tra­di­sjo­nel­le jule­mes­sa, og trek­ker vel­dig mye folk. Pen­ge­ne som kom­mer inn går til arbeid for barn og unge.

– Her er det mas­se mat, lykke­hjul, lyn­lot­te­ri og ho­ved­lot­te­ri og sang fra barne­ko­re­ne, sier Gul­stad, i det det ene ko­ret gjør seg kla­re på sce­nen, El­le mel­le twe­en. Ba­sa­ren åp­net dø­re­ne klok­ken 15, og da var det in­gen le­di­ge sitte­plas­ser.

– Det er vel­dig gøy. Men vi tren­ger ny kir­ke, vi er sprengt her. Vi må job­be så mye med rig­ging. Men det­te er jo bare moro, sier hun.

LATTER OG MORO: Det var man­ge bli­de fjes på høst­ba­sa­ren, små som sto­re. Over 200 men­nes­ker be­søk­te kir­ken i Søms­vei­en i lø­pet av noen få etter­mid­dags­ti­mer lør­dag.

NY GIV: Eli Ann Gar­mo, Gerd Gul­stad og Si­grun Groo­ss Mo­en står på for at alt skal gå som det skal på ba­sa­ren.

MAS­SE MAT: Gerd Gul­stad hjel­per med kake fra det flot­te kake­bor­det.

KOR: Her er det El­le mel­le twe­en som syn­ger.

LOT­TE­RI: Bøt­te­ne gikk rundt til bor­de­ne og lod­de­ne gikk unna.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.