Ha­er­verk på fib­er­bok­ser

I lø­pet av natt til lør­dag ble det blitt gjort ha­er­verk på fle­re fib­er­bok­ser.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - SEN­TRUM ja­nicke@gat.no

Det er po­li­ti­et som mel­der det­te på twit­ter, klok­ken 3.14 natt til lør­dag. Ha­er­ver­ket skal ha skjedd i sen­trum.

– To­talt er det fire fib­er­bok­ser i sen­trum som det er gjort ska­de på. Noen har brutt seg inn i bok­se­ne, og ro­tet rundt i kab­le­ne. I sam­me om­rå­de er det også øde­lagt post­kas­ser og det er hørt spe­tak­kel i om­rå­det, sier And­re­sen ved po­li­ti­ets ope­ra­sjons­sen­tral i Kris­tian­sand.

Fore­lø­pig er det ikke på­gre­pet noen for ha­er­ver­ket.

– De som ei­er skal nok ord­ne opp. Det er in­gen som er tatt for det per nå. Så får vi se hva ti­den brin­ger, sier And­re­sen.

BRUTT OPP: Fi­ber­bok­se­ne er re­vet opp og det er ro­tet rundt i kab­le­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.