Man­ge vil­le se årets vår- og som­mer­mote

Na­er­me­re 200 da­mer had­de fun­net vei­en til trenda­f­ten på Sky­line tors­dag kveld.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - ➤ An­na Torp Kvas­jord an­na@gat.no

Cir­ka 200 da­mer var på plass på Sky­line tors­dag kveld, for å se hva by­ens bu­tik­ker har å by på den­ne vår­en.

No­en av bu­tik­ke­ne i byen had­de gått sam­men om å få til det­te ar­ran­ge­men­tet.

Grim­stad Min By var selv­sagt med og ar­ran­ger­te fest­af­te­nen, der Mia Gun­der­sen var det sto­re trekk­plas­te­ret.

Hun le­det show­et, som inne­holdt mote­opp­vis­ning, der kla­er og til­be­hør fra by­ens bu­tik­ker ble vist frem av dyk­ti­ge mo­del­ler fra mo­dell­by­rå­et He­art­break.

Mia Gun­der­sen pra­tet el­lers om litt av hvert, og skrøt mas­se av Grim­stad.

– Jeg er vel­dig im­po­nert over den­ne byen her. Dere har så man­ge flot­te bu­tik­ker her, bu­tik­ker som ikke til­hø­rer no­en kje­de. Dere har så utro­lig mye å va­ere stol­te av, sa hun.

Hun sa vi­de­re at når folk skal kle seg, er ikke det vik­tigs­te å føl­ge mo­ten sla­visk.

Men å kle seg i noe man vet at man kler selv.

– Og så er det så vik­tig at man løf­ter hver­and­re når man bor i en små­by som Grim­stad. Det vet jeg alt om som kom­mer fra lille Stav­an­ger. El­lers må folk tør­re å by på seg selv, og bare gi blan­ke i hva and­re ten­ker om en. Det er sli­ke folk som er in­spi­ra­to­rer, sa hun.

Kom i egen­syd­de kjo­ler

Folk had­de dres­set seg opp i sine flot­tes­te, og mest tren­dy an­trekk. Og no­en had­de gjort seg eks­tra flid i an­trek­ket. Ved et av bor­de­ne satt det seks flot­te da­mer, som alle had­de sydd sin egen kjo­le.

– Vi job­ber på Me­re­tes Ate­li­er, og er vel­dig gla­de i å sy. På jobb går vi jo som re­gel all­tid i kla­er vi har sydd selv. Dis­se kjo­le­ne har vi sydd for den­ne an­led­nin­gen, for­tel­ler Ma­ren Berg Ny­jor­det, Mari Degn Ho­veland, Me­rete Ny­bro Berg, Eli­sa­beth Strids­klev, Sil­je Gab­ri­el­sen og Tri­ne Han­sen.

An­ner­le­des måte å se kla­er på

De syns det var stas at Mia Gun­der­sen had­de tatt tu­ren, og at det ble ar­ran­gert et slikt ar­ran­ge­ment i lille Grim­stad.

– Vi må jo prø­ve å få med oss det som skjer i byen, og det er vel­dig gøy å se hva bu­tik­ke­ne i byen har å til­by. Det blir en helt an­nen måte å se på kla­er, når mo­del­ler vi­ser de fram på cat­walken, sier Ma­ren Berg Ny­jor­det.

Det ble mat, drin­ker, lat­ter og mye kos på trenda­f­te­nen, og for­hå­pent­lig­vis ble de 200 da­me­ne in­spi­rert til å hand­le vår­mo­ten nett­opp i egen by.

FINE KLA­ER: Den­ne gjen­gen had­de sydd egne kjo­ler for an­led­nin­gen. F.v. Ma­ren Berg Ny­jor­det, Mari Degn Ho­veland, Me­rete Ny­bro Berg, Eliza­bet Strids­klev, Sil­je Gab­ri­el­sen og Tri­ne Han­sen.

MOTE: Det ble mote­opp­vis­ning i to bol­ker. Her er det årets bade­tøys­mote fra Ve­slas Bou­ti­que som blir vist fram.

TREKK­PLAS­TER: Mia Gun­der­sen le­det ar­ran­ge­men­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.