Min­ner om års­møte i kveld

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO - – HUSK

➤ års­mø­tet i Ibsen­hu­set og Grim­stad By­mu­se­ums Venne­for­ening i kveld i Café Her­lig­hed i St­or­ga­ten. Det blir kå­se­ri og lys­bil­der v/ Knut Brau- ta­set om Chris­ti­an Kroghs opp­hold i Grim­stad i 1890. Års­mø- te­sa­ker / Be­vert­ning. Hjertelig vel­kom­men! skul­le se til fle­re av fa­mi­li­ens gra­ver på Grim­stad kirke­gård. Ved tre uli­ke gra­ver fra bloms­ter ryk­ket opp med ro­ten og pot­ter vel­tet.

– Det er kjempetrist å fin­ne sånt. Jeg vet ikke hvor­for det har skjedd. Det er sånt man hø­rer om, men vi har ald­ri opp­levd det på våre gra­ver. Hvis det er men­nes­ker som har gjort det, er det man­gel på re­spekt, sier hun.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.