Lud­vig i rom­met

Grimstad Adressetidende - - TV & RADIO - DEN TREDJE

➤ og sis­te fil­men i den nye Flå­kly­pa-tri­lo­gi­en er nå på kino. Den he­ter «Måne­lyst i Flå­kly­pa», og tar for seg Re­odor, So­lan og Lud­vigs inn­sats for å erob­re må­nen på Nor­ges veg­ne. Fil­men har blitt godt mot­tatt av kri­ti­ker­ne, som me­ner den vil un­der­hol­de både li­ten og stor.

En film som nok ikke pas­ser for de mins­te, er skrekk­fil­men «The Nun», som også har pre­miere den­ne hel­gen. Pre­miere har også det nors­ke dra­ma­et «Når jeg fal­ler».

FOTO: MAIPO FILM AS

FLÅ­KLY­PA: Lud­vig og de and­re er til­ba­ke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.