FOR 50 ÅR SI­DEN

Grimstad Adressetidende - - FAMILIEN -

➤ 1280 MØT­TE

frem til Grim­stad Folke­aka­de­mis ar­ran­ge­men­ter i fjor. Sa­er­lig var det Riks­gal­le­ri­ets Munch-utstilling som sam­let mye folk.

➤ NI KLASSER

ved Grim­stad gym­nas Dahls­ke sko­le. Ko­mi­te skal ut­re­de bygge­pla­ner.

➤ UNDERVISNING I is­landsk på Dahls­ke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.