➤ KLUBBER OG

Grimstad Adressetidende - - DET SOM SKJER -

for­enin­ger, bruk Adres­sa!

Skriv om ar­ran­ge­men­te­ne de­res, en­ten på for­hånd el­ler etter­på. Send gjer­ne med det bil­de. E-post­adres­sen vår er: red@gat.no Inn­le­ve­rings­frist kl. 9 tre virke­da­ger før inn­rykk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.