VANSKELIGHETSGRAD: 3 AV 8

Grimstad Adressetidende - - DET SOM SKJER -

RE­GEL: Det sam­me tal­let (fra 1 til 9) kan ikke gjen­tas vann­rett, lodd­rett el­ler in­nen­for no­en av de ni «bok­se­ne», som er de­fi­nert av de tyk­ke lin­je­ne.

LØS­NING: Sudoku 20. sep­tem­ber

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.