Feviktop­pen 17, Fe­vik

Til­ta­len­de lei­lig­het med 2 sove­rom, sjø­ut­sikt og ut­ven­dig par­ke­ring. In­gen fel­les­ut­gif­ter.

Grimstad Adressetidende - - ANNONSER -

Flott selvei­er lei­lig­het med god plan­løs­ning i 2. etg. på for­ret­nings­bygg midt på Feviktop­pen. Lei­lig­he­ten er be­ty­de­lig opp­gra­dert og frem­står som de­li­kat og til­ta­len­de.

Inne­hol­der: Gang, 2 sove­rom, bad, stue med kjøk­ken og me­sa­nin. 2 Bo­der. Ut­ven­dig bod ved inn­gangs­par­ti. Prisant.: kr 2 550 000,Om­kostn.: ca. 2,6 % Fel­les­ut­gif­ter: 0,P-rom/BRA: 96/110 m2 Tomt: 3414 m2, ei­et tomt Byg­geår: 1998

Sove­rom: 2 Eta­sje: 2 Eier­form: Eier­sek­sjon Bo­lig­type: Lei­lig­het FINN-kode: 129537480

ING­RID ELISABETH SVEND­SEN Eien­doms­meg­ler MNEF / Ny­bygg 40 40 80 52 ing­rid@sorme­g­le­ren.no 21180187

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.