Knall­start for Per­nil­le Lun­de

Per­nil­le Lun­de fra Aren­dal og Grim­stad Ri­de­klubb og hen­nes ru­ti­ner­te 24 år gam­le Loch Cor­rib red stil­sik­kert inn til sei­er i Agria Dyre­for­sik­ring Cup pon­ni ka­te­go­ri II un­der tors­da­gens Kings­land Oslo Hor­se Show på Te­le­nor Are­na.

Grimstad Adressetidende - - SPORT - SPRANGRIDNING red@gat.no

Duo­en top­pet re­sul­tat­lis­ten med knall­gode 82,74 po­eng, får Adres­sa opp­lyst i en presse­mel­ding.

Per­nil­le og Kåre, som er Loch Cor­ribs navn til dag­lig, møt­te vel­flid­de og kla­re til start som førs­te ekvipasje ut i 1-me­ter­klas­sen. Per­nil­le, som er kjent for å ha en hang til ras­ke run­der, var fo­ku­sert på opp­ga­ven sin.

– Det var bare å ten­ke mest på meg selv og prø­ve å ri som jeg gjør på tre­ning. Hol­de Kåre rett, så jeg kom meg over, sa Per­nil­le.

Hun gir ru­ti­ner­te Kåre aeren for knall­star­ten på årets del­ta­kel­se i Kings­land Oslo Hor­se Show.

– Jeg had­de ikke klart å ri så fint på noen and­re. Jeg vet bare at han ald­ri stop­per, så jeg fø­ler meg så helt trygg på det, uan­sett om han hop­per litt stort el­ler noe skjer, så er han fjell­stø å sit­te på.

Per­nil­le har en pen rad med gode re­sul­ta­ter fra før med Kåre, og de re­sul­ta­te­ne in­klu­de­rer ofte sva­ert ras­ke runde­ti­der.

– Ja, jeg rir sjel­den sak­te, selv om det er feil og stil også. Jeg li­ker de om­hop­pings­svin­ge­ne, inn­røm­met vin­ne­ren, som er blant de ryt­ter­ne som er pre­sen­tert i stev­nets nett­ma­ga­sin. Der har hun like greit opp­gitt «Born to win» som mot­to. Vin­ne er ab­so­lutt noe Per­nil­le har san­sen for, men det var fak­tisk hen­nes mor, Lene Me­rethe Kn­ut­svik, som men­te at det­te var det na­tur­li­ge mot­to­et for Per­nil­le.

– Vi snak­ket om det på vei hjem fra en tre­ning, og ja, så ble det det. Og det er klart at det har jeg tenkt å fort­set­te med her den­ne hel­gen, sier hun selv.

Kings­land Oslo Hor­se Show er det størs­te og vik­tigs­te sprang­stev­net i Nor­ge. Her mø­ter de yngs­te i spor­ten ver­dens­eli­ten. De sis­te er i Oslo for å ri førs­te run­de av ver­dens­cu­pen i sprangridning som åp­ner på søn­dag.

FOTO: MAT­HIL­DE KVERNLAND

TIL TOPPS: Per­nil­le Lun­de og hen­nes ru­ti­ner­te hest Loch Cor­rib (Kåre) vant i Oslo.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.