MØTER

Grimstad Adressetidende - - DET SOM SKJER -

➤ FRELSESARMEEN: I kveld er det Ukens Fest. Vi får be­søk av ser­sjan­te­ne Gy­da og Ragn­vald Han­sen med fle­re fra Ri­sør. Odd­var Lille­ås syn­ger solo for oss. For­kyn­nel­se, ut­lod­ning og be­ver­ting. Va­er hjer­te­lig vel­kom­men.

➤ GRIM­STAD MISJONSKIRKE: Venne­kveld for 3.-7. trinn. Sam­ling med sang, an­dakt og kon­kur­ran­se. So­si­alt med kiosk, lek og ak­ti­vi­tet etter­på. Vi bru­ker inn­gan­gen på bak­si­den av byg­get, oppå ve­ran­da­en. Ta med deg en venn og kom!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.