Inn­le­ve­rings­fris­ter

Grimstad Adressetidende - - DET SOM SKJER -

Fris­ter for hil­se­ner, burs­dags­barn, fød­sels­no­ti­ser, ar­ran­ge­men­ter og an­net stoff som plas­se­res på side 3 el­ler 4: Til tirs­dags­avi­sen; inn­le­ve­ring in­nen kl. 9 tors­da­gen før Til tors­dags­avi­sen; inn­le­ve­ring in­nen kl. 9 man­da­gen før Til lør­dags­avi­sen; inn­le­ve­ring in­nen kl. 9 ons­da­gen før For å få plass må vi be om at burs­dags­hil­se­ner til side 4 be­gren­ses til 130 tegn.

Ut­over det­te for­be­hol­der vi oss ret­ten til å kut­te i teks­ten. E-post til burs­dags­barn og hil­se­ner; hil­sen@gat.no el­ler kunde­sen­ter på gat.no

E-post til inn­sendt stoff; red@gat.no

Inn­le­ve­ring på nett; www.gat.no

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.