MØ­TER

Grimstad Adressetidende - - DET SOM SKJER -

➤ NORKIRKEN: TIRS­DAG for­mid­dag er det Tirs­dags­fo­rum. Den­ne gang får vi be­søk av Erik Aal­vik Even­sen som tar for seg em­net «1896 i Grim­stad og Brook­lyn». Hans be­søk i vår var en me­get flott opp­le­vel­se og det blir det helt sik­kert også den­ne gang. Det blir «Ord for da­gen» og etter fore­dra­get blir det vaf­ler og kaf­fe. Vel­kom­men i Norkirken.

➤ FILADELFIA: DU er vel­kom­men til tirs­da­gens bønne­mø­ter, både i for­mid­dag og i kveld. Det blir også tid for lov­sang og sam­ta­le.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.