TORS­DAG

Grimstad Adressetidende - - DET SOM SKJER -

➤ FILADELFIA: I for­mid­dag er det må­ne­dens for­mid­dags­treff i Filadelfia. Os­car Ol­sen har an­dak­ten, og Svein Røys­land syn­ger. Alle er vel­kom­men!

➤ FRIKIRKEN TORS­DAG: Der hvor to el­ler tre er sam­let i mitt navn er jeg midt iblant dem. Vi sam­les i bønn for byen, for me­nig­he­ten og for en­kelt­men­nes­ker. Her kan du få sit­te ned i ro, akku­rat som du er, og Gud hø­rer alle bøn­ner om de bes høyt el­ler stil­le. Vel­kom­men til alle.

➤ GRIM­STAD MISJONSKIRKE: Mor­gen­bønn og kvelds­bønn. Du er hjer­te­lig vel­kom­men til å be sam­men med oss!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.