det skjer i GRIM­STAD

Grimstad Adressetidende - - DET SOM SKJER -

Lof­tet ➤ ARMAND OL­SEN fra Ven­ne­sla spil­ler opp til dans og hyg­ge på Lof­tet pub 9. og 10. no­vem­ber. Armand er den ar­tis­ten på hele Sør­lan­det med den hip­pes­te mu­sik­ken, der­for hans sto­re po­pu­la­ri­tet over hele lin­ja.

MAN­DAG

➤ FEVIK SANITETSFORENING har med­lems­møte man­dag 12. no­vem­ber. Vel­kom­men til en hyg­ge­lig stund med mye prat, lat­ter, lodd­salg og en mat­bit!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.