Vil­le gjø­re noe for and­re

Bar­ne i 4. klasse­klub­ben på Fevik sko­le solg­te kaf­fe, saft og kake på busstopp. Inn­tek­te­ne går til Sti­ne So­fies stif­tel­se.

Grimstad Adressetidende - - NYHETER - Innsendt av Hei­di Jo­nas­sen

På FN da­gen 24. ok­to­ber øns­ket bar­na på 4. klasse­klub­ben ved Fevik sko­le å gjø­re noe for and­re. Bar­na solg­te kaf­fe, kake og saft på busstop­pet ved Fevik sko­le. Man­ge tok tu­ren inn­om til de salgs­gla­de bar­na, og de fikk inn den net­te sum av 1600 kro­ner. Dis­se pen­ge­ne er blitt gitt til Sti­ne So­fies Stif­tel­se.

Bar­na som del­tok: Aman­da, Aron, Baard, Be­ne­dic­te, Eline, Enya, Fri­da, Gab­ri­el, Hed­da, Isac, Jonas, Jonas Alex­an­der, Ken­neth, Karo­li­ne, Le­vi, Mag­nus B, Mag­nus V, Mar­co, Mat­hias, Ni­co­li­ne, Si­gurd, Wai­ny Mat­hil­de, Wil­liam og Yr­ja.

SAM­LET INN: De solg­te kaf­fe, kake og saft på busstop­pet ved Fevik sko­le. Pne­ge­ne går til Sti­ne So­fies stif­tel­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.