Inge­bjørg og Rig­mor var­met opp til jul

Jule­ut­stil­lin­gen til Ha­ge­land gart­ne­ri på Moy hjel­per folk til å fin­ne jule­stem­ning og bli in­spi­rert.

Grimstad Adressetidende - - FORSIDE - b

Tors­dag åp­net Ha­ge­land gart­ne­ri sin år­li­ge jule­ut­stil­ling. Inge­bjørg En­ge­nes og Rig­mor Li­ane var blant dem som syn­tes det var mye å bli fris­tet av.

Ni år gam­le Ka­ren Wiig var sam­men med Ib Han­sen inn­om Ha­ge­land for å kik­ke på jule­de­ko­ra­sjo­ne­ne.

– Det er gøy å kik­ke på så man­ge ting. Jeg er vel­dig klar for jul, sier Ka­ren.

Pro­du­se­rer selv

De an­sat­te har brukt utal­li­ge ti­mer på å få tors­da­gens jule­ut­stil­ling klar.

– Vi job­ber jo for å in­spi­re­re folk. Det er folk som bru­ker en time og to her nå, for­tel­ler Ragn­frid Ig­land hos Ha­ge­land.

– Vi er ute og luf­ter oss og ser på jule­pynt. Vi har ikke kjøpt noe ennå, men det er man­ge fris­tel­ser her, sier Rig­mor Li­ane og Inge­bjørg En­ge­nes.

Det er førs­te gang at gart­ne­ri­et har jule­ut­stil­lin­gen åpen hele da­gen.

– Vi blir litt re­vet med når vi er på mes­ser, men vi er alt­så så godt for­nøy­de i år. Og vi mer­ker at folk syns det er gøy, noe vi mer­ker godt på han­de­len også, sier Ig­land.

Hun for­kla­rer at det er jule­pynt og jule­by som er mest po­pu­la­ert i dis­se da­ger.

– Og så sel­ger jo mas­se egen­pro­du­ser­te jule­bloms­ter, men det er det litt for tid­lig for fore­lø­pig.

Sjef­gart­ner Leif Hodne­brog for­tel­ler at de har nes­ten 7.000 jule­stjer­ner som snart er kla­re til jul, alle pro­du­sert på Moy.

In­spi­ra­sjon

In­gunn Ask­land tok seg også en tur inn­om Ha­ge­land tors­dag for­mid­dag.

– Jeg har ikke helt jule­stem­nin­gen ennå, det er litt tid­lig. Men det er fint å få litt in­spi­ra­sjon til ting jeg skal lage selv til jul her, for­tel­ler hun.

SELVPRODUSERT: Sjef­gart­ner Leif Hodne­brog for­tel­ler at han her har nes­ten 7.000 jule­stjer­ner bak seg.

SPEN­NEN­DE: Inge­bjørg En­ge­nes og Rig­mor Li­ane mel­der om mas­se fris­tel­ser i jule­pyn­ten.

PYNT: De an­sat­te bruk­te man­ge ti­mer på å stel­le i stand i bu­tik­ken.

IN­SPI­RA­SJON: In­gunn Ask­land fin­ner in­spi­ra­sjon i all jule­pyn­ten.

GØY: Ka­ren Wiig og Ib Han­sen kos­te seg med en

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.