BURSDAGSBARNA

Grimstad Adressetidende - - DET SOM SKJER -

Ho­kus Po­kus barne­hage sen­der en ma­gisk hil­sen til Olai Hå­be­stad Sør­våg på 3-års­da­gen den 10. no­vem­ber! Vi øns­ker deg en for­tryl­len­de burs­dag! Hipp hur­ra for Olai! Hipp, hipp, hur­ra for The­odor Bug­ge Jons­sen som ble

12 år ons­dag 7. no­vem­ber. Vi gle­der oss til å fei­re deg i dag. Man­ge gode klem­mer fra mam­ma, pap­pa og lille­bror Oli­ver. Hipp hur­ra med 11-års­da­gen i dag til vår gode og om­sorgs­ful­le gutt, Mar­kus Val­le. Vi er vel­dig glad i deg! Klem­mer fra Mathea, Mi­riam, mam­ma og pap­pa. Tenk at den­ne flot­te jen­ta er blitt 9 år. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen din i dag, Isa­bel Ud­jus Foss. Hil­ser så mye fra Bes­ta, Beste­far, onk­ler, tan­ter, To­bias og Ma­ria. Mats Røn­ning Ste­en fyl­ler 10 år 10. no­vem­ber. Vi gra­tu­le­rer den supre gut­ten vår med da­gen. Klem­mer i fleng fra Ma­ja, Sind­re, Rolf, Flek­ken, pap­pa og mam­ma. Mats Røn­ning Ste­en fyl­ler 10 år i dag. Mor og Dag­finn gra­tu­le­rer. Em­ma So­fie Hen­nings­en på Fevik fyl­ler 3 år den 10. no­vem­ber. Gra­tu­le­rer mas­se med da­gen din. Du er beste­mors og beste­fars skjøn­ne skatt. Vi er vel­dig gla­de i deg. Man­ge klem­mer fra Grimstad. Gra­tu­le­rer så mye med 9-års­da­gen din Isa­bel!

Vi er vel­dig glad i deg. Klem­mer fra Mam­ma, Den­nis, San­der, Se­bas­ti­an, Le­ona, tan­ter, onk­ler, beste­mor, beste­far og monne­mo­re­ne. Vår flot­te Isak Li­en Is­feldt fyl­ler 12 år 11. no­vem­ber. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen, vi er så gla­de i deg! Stor burs­dags­klem fra Filip, pap­pa og mam­ma. Hipp hur­ra! Aline Maløya Høi­berg fyl­ler 4 år 11. no­vem­ber. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen jen­ta vår, tenk at du alt er blitt så stor. Vi er kjempe­glad i deg. Stor burs­dags­klem fra mam­ma, pap­pa og lille­bror.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.