LUNGER

Kvinner som dreper - - Dødelig Callgirl -

Lunge­ødem – an­sam­ling av væs­ke i lun­ge­ne, spe­si­elt i luft­sek­ke­ne – kan føre til puste­vans­ker og/ el­ler nyre­svikt, for­di lun­ge­ne mis­ter evnen til å ut­veks­le vik­ti­ge gas­ser.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.