EN DØ­DE­LIG FE­TISJ

KNIGHTS USUNNE BESETTELSE FOR KNIVER – SPE­SI­ELT SLI­KE HUN BRUK­TE I AR­BEI­DET SITT – ER IKKE UVAN­LIG FOR EN SERIEMORDER.

Kvinner som dreper - - Kvinner Som Dreper -

Det er li­ten tvil om at Kat­he­ri­ne Knights fascinasjon for kniver og vold kom­mer inn un­der en fe­tisj kalt pi­que­ris­me. Or­det stam­mer fra det frans­ke pi­quer, som be­tyr «å stik­ke». Knights førs­te ekte­mann Da­vid Kel­lett sa at hun els­ket knivene sine mer enn noe an­net. En pi­que­rists ad­ferd kan va­riere fra å prik­ke el­ler bite and­re i huden, til den eks­tre­me va­ri­an­ten med Knight, som stakk, hals­hug­de og flåd­de of­fe­ret sitt. And­re draps­menn som man me­ner led av pi­que­ris­me gjen­nom his­to­ri­en, var Jack the Rip­per, den rus­sis­ke masse­mor­de­ren And­rej Tsji­ka­tilo og barne­mor­de­ren Al­bert Fish. Det er frem­de­les en lite for­stått men­nes­ke­lig ad­ferd.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.