FOTAVTRYKK PÅ BA­DET

Kvinner som dreper - - Kvinner Som Dreper -

At blodig av­trykk fra en bar fot ble fun­net på en gulv­mat­te på ba­det. Ak­to­ra­tet men­te fot­av­tryk­ket måt­te stam­me fra Sol­leci­to, hvis føt­ter var mind­re enn Gue­des.

Selv om Gue­de to­talt har stør­re føt­ter, kan man få for­men til hans fot til det del­vi­se fot­av­tryk­kets di­men­sjo­ner like en­kelt som med Sol­leci­tos. Og gitt meng­den av hans DNA in­ne på ba­det, vir­ker det langt mer sann­syn­lig at det var Gue­de som gikk ut der­fra.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.