Førs­te sei­er for FFK si­den juni

Lister - - SPORT - Av Lars Erik Lar­sen

Kjell And­re Ege­land vis­te seg fram for Flekke­fjord som lør­dag vant sin førs­te kamp på nes­ten tre må­ne­der.

– Kjell And­re var vel­dig god. Han er nes­ten umu­lig å få tak på, sier Flekek­fjords as­sis­tent­tre­ner Ole Tom Røy­ne­stad til Lis­ter.

Ege­land sco­ret det førs­te må­let lør­dag og sør­get for selv­til­li­ten økte hos rød­trøy­ene som gikk til kam­pen mot Vigør uten å ha vun­net i 4. di­vi­sjon si­den 21. juni. Fem mi­nut­ter etter at Ege­land sco­ret, var det Ru­nar Hans­sons tur til å jub­le for sco­ring. Etter pau­se fort­sat­te Flekke­fjord å do­mi­ne­re på eget gress. Med 12 igjen å spil­le la Da­ni­el Tjør­hom på til 3–0 og et par mi­nut­ter se­ne­re sat­te Dan-chris­ter Vi­rak inn 4–0, som også ble slutt­re­sul­ta­tet.

– Det er fan­tas­tisk dei­lig å vin­ne fot­ball­kam­per igjen. Det er en glad gjeng i gar­de­ro­ben nå, sier Røy­ne­stad.

– Hus­ker du sist dere vant?

– 21. juni. Vi er klar over det. Det har va­ert en tung pe­rio­de re­sul­tat­mes­sig, selv om vi spille­mes­sig har va­ert fullt på høy­de i alle kam­per - med unn­tak av Søg­ne-kam­pen, hvor vi var skik­ke­lig dår­li­ge.

– Men det er klart at det ikke er gøy å ikke vin­ne fot­ball­kam­per. Det er jo der­for vi hol­der på med det­te. Nå må vi bare stå på og job­be hardt vi­de­re. Det­te er en di­vi­sjon hvor du ikke får noe puste­rom. Alle la­ge­ne kan slå alle.

FOTO: FFK

Kjell And­re Ege­land ble kå­ret til bes­te spil­ler på hjemme­bane. Her med tre­ner Øyvind Mau­de Ned­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.