Lyng­dal Ven­st­re vil be­hol­de År­nes sko­le

Lister - - MENINGER -

Pro­sjekt­grup­pen som har ut­ar­bei­det rap­por­ten har kun sett på de øko­no­mis­ke ge­vins­te­ne og de me­ner også at den øko­no­mis­ke ge­vins­ten er re­la­tivt li­ten.

År­nes sko­le har et godt ryk­te på seg. År­nes sko­le er triv­sels­ska­pen­de, in­klu­de­ren­de og kunn­skaps­gi­ven­de. År­nes sko­le har et trygt psyko­so­si­alt mil­jø. Man­ge barn vil opp­le­ve ned­leg­gel­se av År­nes sko­le som at man mis­ter en vik­tig trygg­het i til­va­er­el­sen.

Lyng­dal Ven­st­re vil be­hol­de År­nes Sko­le!

Man­ge barn vil opp­le­ve ned­leg­gel­se av År­nes sko­le som at man mis­ter en vik­tig trygg­het i til­va­er­el­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.