FOR 25 OG 50 ÅR SI­DEN

Lister - - MAGASIN -

Ras­mus­sen sig­ner­te sco­rin­ge­ne. Lyng­dals da­mer vant 9-1 over Greip­stad på borte­bane. Kris­tin Nis­sen var kam­pens sto­re spil­ler med fem mål. Øvri­ge mål­sco­re­re: Tu­rid Svind­land to, The­re­se Vid­ringstad ett og Lor­rai­ne Nis­sen Bernt­sen ett.

EN EN­STEM­MIG eldre­om­sorgs­ko­mi­te øns­ket å byg­ge nytt syke­hjem og ser­vice-lei­lig­he­ter på Eng­øy/ Gåse­hol­men, i na­tur­skjøn­ne om­gi­vel­ser og med gang­av­stand til by­ens sen­trum. So­sial­sjef Jan Ha­rald Kjaer­re og ko­mi­te­ens le­der Ha­rald Skaar smil­te bredt og var glad for at Mos­vold Far­sund ved Ter­je Mi­kal­sen var po­si­tiv og vil­le til­by kom­mu­nen tom­ten til takst­pris.

GUNNAR EIKELAND ble ny ord­fø­rer i Ha­ege­bo­stad kom­mu­ne etter at Høy­re, Ap og Tverr­po­li­tisk lis­te var enig om et valg­tek­nisk sam­ar­beid som sik­ret Høy­re ord­fø­re­ren og Ap vara­ord­fø­rer. Eikeland fikk med seg Kjell Ivar Hom­men som ny vara­ord­fø­rer i kom­mu­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.