ET LITE ØYEBLIKK

Lister - - FOLK -

Fåri­kå­lens dag ble mar­kert på kokk- og ser­vi­tør­fag­lin­jen til­knyt­tet Flekke­fjord vi­dere­gå­en­de sko­le tors­dag. - Å ved­li­ke­hol­de norsk kul­tur og tra­di­sjo­ner med nors­ke rå­va­rer er kjempe­vik­tig, skri­ver la­erer Tu­rid Kalle­berg i en mel­ding til Lis­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.