Lister

Strand­berg i lands­lags­trop­pen

-

Lands­lags­sjef Lars La­ger­bäck har tatt ut lyng­dø­len Ste­fan Strand­berg til kam­pe­ne mot Ser­bia, Ro­ma­nia og Nord-ir­land.

Strand­berg er til­ba­ke i rus­sisk fot­ball i klub­ben Ural Ye­ka­te­rin­burg. Her har han fått god start og har over­be­vist lands­lags­sje­fen nok til at Lars La­ger­bäck øns­ker å ha stop­pe­ren med når Nor­ge spil­ler tre kam­per fra 8. til 14. ok­to­ber. Først ut er skjebne­kam­pen mot Ser­bia i play­off-semi­fi­na­len til EM. De­ret­ter ven­ter Ro­ma­nia og Nord-ir­land i Na­tions League.

La­ger­bäck har tatt ut en stor tropp til de tre kam­pe­ne.

– Det er tre kam­per på kort tid, så der­for har vi tatt 26 spil­le­re, sier han til fot­ball.no om val­get.

Han gle­der seg til å en­de­lig få spilt semi­fi­na­len mot Ser­bia, et halvt år et­ter den egent­lig skul­le va­ert spilt.

– Det blir vel­dig spen­nen­de og cup­semi­fi­na­le. Det kom­mer til å bli en tøff kamp og det er et vel­dig bra og er­fa­rent lag vi mø­ter. Over halve trop­pen de­res var med i for­ri­ge VM og alle spil­ler i gode liga­er. Så vi må pres­te­re bra for å vin­ne den­ne kam­pen. Skal jeg spå, så sier jeg 50-50.

Strand­berg står med 10 Alands­kam­per

for Nor­ge, og har tid­li­ge­re spilt for rus­sis­ke Kras­no­dar, Ural Ye­ka­te­rin­burg (ut­lån), Tra­pa­ni, Hann­over (ut­lån), Ro­sen­borg, Vå­ler­en­ga og Man­dals­ka­me­ra­te­ne.

 ?? FOTO: HÅ­KON MOS­VOLD LAR­SEN/ NTB SCANP / NTB SCAN­PIX ?? Ste­fan Strand­berg kan få fle­re kam­per i lands­lags­trøy­en i ok­to­ber.
FOTO: HÅ­KON MOS­VOLD LAR­SEN/ NTB SCANP / NTB SCAN­PIX Ste­fan Strand­berg kan få fle­re kam­per i lands­lags­trøy­en i ok­to­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway