SPA­RERIBS

Mat fra Norge - - KORT NYTT -

Til 2 voks­ne

I bar­be­que-sam­men­heng sier man gjer­ne spa­reribs, men det­te er ikke noe an­net enn sel­ve ribbe­de­len av tynn­rib­ba som sit­ter på si­den av gri­sen, neden­for ko­te­lett­kam­men. Spa­reribs er kjøtt­ful­le styk­ker med mye fett og binde­vev, så de tren­ger god tid. Spa­reribs har mas­se dei­lig smak, og er for man­ge sel­ve me­nin­gen med hare bar­be­que-kon­sep­tet. Det er gri­se­te, salt, søtt og helt fan­tas­tisk godt.

1 rek­ke spa­reribs på ca. 1 kg flak­s­alt

Svi­nerub

Den­ne kan bru­kes på alt fra nak­ke til ribs. Et al­ter­na­tiv her er å sal­te svine­kjøt­tet en dag i for­vei­en. 30 mi­nut­ter før man leg­ger det på gril­len, rub­ber du kjøt­tet – uten salt. Men det enk­les­te er å lage en so­lid dose kryd­der­blan­ding – og hive det på.

Svin tå­ler mye kryd­der, og sød­me fun­ge­rer godt.

1 ss salt

1 ss pep­per

3 ss brunt suk­ker 2 ts pap­ri­ka­pul­ver 1 ts malt inge­fa­er 2 ts chili

1 ts løk­pul­ver

BBQ-saus, svine­va­ri­ant

Den­ne pas­ser eks­tremt godt til svin etter­som den ba­lan­se­rer den sal­te over­fla­ten til svine­kjøt­tet.

1,5 li­ter cola (med suk­ker, selv­føl­ge­lig)

1 flas­ke (500 ml) ket­chup

(Litt kjøtt­kraft om du har det) 1 ts salt

2 ts pep­per

1 ts chili­pul­ver

2 ts Wor­ces­ter­saus

2 ts pap­rikakryd­der (un­garsk, sterk, om du får tak i)

2 ts spis­skum­men

1 fedd hvit­løk

Hiv alt sam­men i gry­ta og kok opp. Re­du­ser til øns­ket tyk­kel­se og kon­sis­tens. Husk at sau­sen tyk­ner vel­dig når den kjø­les.

Smak til med kryd­de­ret, ikke va­er redd

for å ha oppi noe eget. Om den kjen­nes «hot» når den er varm, så mild­ner den be­trak­te­lig etter ned­kjø­ling.

Ha alt til­ba­ke på den tom­me ket­chup­flas­ka for at det skal bli en­kel ser­ve­ring. Vas­ker du den godt på for­hånd, hol­der sau­sen i fle­re uker.

Spa­reribs er fer­dig når du kan rive bena en­kelt fra hver­and­re. Gril­len skal ha en tem­pe­ra­tur på 120–135 gra­der, du gril­ler med in­di­rek­te var­me. Spa­reribsen bør ha 1–12 ti­mer i salt­lake før den rub­bes. Skal ha 4–6 ti­mer på gril­len.

Salt­lake

Du tren­ger ca. 40 g salt per li­ter vann, el­ler ca. 1 del salt til 10 de­ler vann.

Kok opp ca. ¼ av van­net og bland i sal­tet til det lø­ser seg opp. Bland det sal­te van­net med res­ten av van­net og la la­ken kjø­le seg helt ned i kjøle­ska­pet før du har oppi kjøt­tet. Til svin kan du blan­de inn litt suk­ker, pep­per­korn, ti­miankvas­ter og knus­te hvit­løks­fedd.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.