SI­TRON­MA­R­ENG­S­TER­TE

Mat fra Norge - - NORSK BAKST -

Søtt, syr­lig og sprøtt. Ikke rart den­ne ame­ri­kans­ke klas­si­ke­ren har blitt om­fav­net her til lands. Den­ne er umu­lig å ikke like. Bytt gjer­ne ut si­tron med ap­pel­sin el­ler pa­sjons­frukt.

Terte­bunn

300 g hvete­mel 200 g kaldt smør 100 g me­lis

1 egg

Si­tron­fyll

4 egge­plom­mer

150 suk­ker fin­re­vet skall fra 1 si­tron

(helst øko­lo­gisk)

1 dl si­tron­saft (ca 1 stor si­tron) 100 g usal­tet smør

Mar­eng­s­topp

2 egge­hvi­ter en kly­pe salt 100 g suk­ker

Dob­le opp­skrif­ten om du øns­ker eks­tra mye ma­r­engs.

Terte­bunn

Sk­ja­er kaldt usal­tet smør i ter­nin­ger på ca. 2 cm og kjør det sam­men med mel og me­lis i en food proces­sor. Smuld­re det even­tu­elt sam­men for hånd. Til­sett eg­get og kjør det raskt sam­men. Dei­gen skal bare akku­rat kom­me sam­men. Pakk dei­gen inn i plast­fo­lie og la den hvi­le i kjøle­ska­pet en halv time. Kjev­le ut dei­gen og legg den over i en pai­form. Sk­ja­er bort over­flø­dig deig. Sett for­men kaldt i ca. 20 mi­nut­ter. Prikk der­et­ter hele terte­bun­nen med en gaf­fel og stek ne­derst i ov­nen på 200 gra­der i 15 mi­nut­ter. Av­kjøl helt. Imens terte­bun­nen ste­ker kan du lage det dei­li­ge fyl­let.

Si­tron­fyll

Ha egge­plom­me­ne i en tykk­bun­net kasse­rol­le og visp godt sam­men.

Til­sett suk­ker, si­tron­skall og si­tron­saft og visp det godt i ca. ett mi­nutt.

Varm der­et­ter opp blan­din­gen på for­sik­tig var­me un­der sta­dig om­rø­ring. Kok blan­din­gen i ca. 8–10 mi­nut­ter til den blir or­dent­lig god og tykk. Pass på var­men, du vil ikke ha egge­røre.

Når blan­din­gen har tyk­net or­dent­lig, tar du kasse­rol­len av pla­ten og til­set­ter en og en spise­skje med kaldt smør.

Rør inn smø­ret helt før du til­set­ter mer. Av­kjøl blan­din­gen helt før du bru­ker den.

Mar­eng­s­topp

Visp egge­hvi­ter med en kly­pe salt til mykt skum i en kjøk­ken­ma­skin. Øk far­ten noe og visp vi­de­re til luft­bob­le­ne er små og jev­ne og dan­ner myke top­per. Til­sett der­et­ter suk­ke­ret litt etter litt og visp vi­de­re til en skin­nen­de og tykk ma­r­engs.

Mon­te­ring

Hell si­tron­kre­men i terte­for­men. Bre over ma­r­eng­sen. Bruk even­tu­elt en sprøyte­pose med de­ko­ra­tiv tupp. Brenn av ma­r­eng­s­top­pen med en bren­ner om du har.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.