Dip

Men's Health treningsguide 2018 - - BLI EN MUSKELBUNT -

Ta et godt tak i hånd­ta­ke­ne på en dip­sta­sjon, og løft deg opp til ar­me­ne dine er helt ret­te. Senk krop­pen din lag­somt, til du hol­der over­ar­me­ne en anel­se la­ve­re enn al­bu­ene. Hold po­si­sjo­nen et par se­kun­der, og skyv deg så opp i ut­gangs­po­si­sjon. Gjør to sett med så man­ge repetisjoner du kla­rer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.