Lig­gen­de triceps­strekk med ret­te bein

Men's Health treningsguide 2018 - - BLI EN MUSKELBUNT -

EN SU­PER ØVELSE Å AVSLUTTE MED – BÅDE FOR TRICEPS OG KJERNE­MUS­KU­LA­TU­REN.

Legg deg på en tre­nings­ball, med ba­ken og kors­ryg­gen mot bal­len, og ta un­der­hånds­grep rundt hånd­ta­ket på et ka­bel­trekk. Rett ut bei­na i mot­satt ret­ning av ka­bel­trek­kets vektsta­bel. Strekk ar­me­ne over ho­det, langs øre­ne dine. Bøy al­bu­ene, og dra hånd­ta­ket mot gul­vet uten å be­ve­ge al­bu­ene el­ler res­ten av krop­pen. Rett ar­me­ne lang­somt ut igjen.

3 SETT PÅ 12 REPETISJONER

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.