Push-up for triceps

Men's Health treningsguide 2018 - - BLI EN MUSKELBUNT -

GIR DEG STYR­KE, UTHOLDENHET OG BA­LAN­SE

Plas­ser en stor medi­sin­ball på gul­vet, og still deg i push­up­po­si­sjon med bal­len mel­lom bryst­kas­sen og gul­vet. Bøy ar­me­ne, og senk bryst­kas­sen mot bal­len. Skyv fra så hardt at du kan løf­te ar­me­ne fra gul­vet, og plas­ser dem oppå bal­len. Rett ut ar­me­ne. Gjør en push up med hen­de­ne på bal­len, før du igjen set­ter hånd­fla­te­ne i gul­vet. Gjen­ta øvel­sen.

3 SETT PÅ 8-12 REPETISJONER

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.