Halv­veis kne­len­de medi­sin­ball­kast

Men's Health treningsguide 2018 - - BLI EN MUSKELBUNT -

Hold en medi­sin­ball over ho­det. Sett høy­re fot fram, og ven­st­re kne i gul­vet. Stram kjerne­mus­ku­la­tu­ren, og dunk bal­len hardt i veg­gen. Ta den imot rett ved veg­gen, og gjen­ta umid­del­bart. Fullfør alle repiti­sjo­ne­ne, bytt bein og gjen­ta øvel­sen.

REPETISJONER: 10 TIL HVER SIDE.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.