Chin-up – med litt hjelp

Men's Health treningsguide 2018 - - BLI EN MUSKELBUNT -

Stå på en benk un­der en chin-up-stang. Ta tak i stan­gen med un­der­hånds­grep, hold hen­de­ne i en skul­der­bred­des av­stand. Kryss ank­le­ne bak deg, hvil taer­ne på den ene fo­ten mot ben­ken. Heng fra stan­gen med ret­te ar­mer og bøy­de kna­er. Dra brys­tet opp mot stan­gen, hold stil­lin­gen et par se­kun­der, og senk krop­pen sak­te ned igjen. Gjen­ta.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.