Bryst­ro­ta­sjon

Men's Health treningsguide 2018 - - BLI EN MUSKELBUNT -

Still deg på alle fire. Sett høy­re hånd bak ho­det, og pek al­bu­en ut mot si­den. Stram kjerne­mus­ku­la­tu­ren, og rotér høy­re skul­der mot ven­st­re arm. Følg al­bu­en med øyne­ne mens du re­ver­se­rer be­ve­gel­sen til høy­re al­bue pe­ker mot ta­ket. Det­te er én re­pe­ti­sjon. Gjør 20 repetisjoner, før du byt­ter arm og gjen­tar øvel­sen til mot­satt side.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.