Si­de­lengs gan­ge

Men's Health treningsguide 2018 - - BLI EN MUSKELBUNT -

Plas­ser en strikk rundt lå­re­ne. Ta et skritt til si­den, pass på at taer­ne dine pe­ker en anel­se ut­over. Fortsett 6 me­ter til ven­st­re, og gjen­ta de­ret­ter øvel­sen mot høy­re. Det­te er én run­de. Gjør 1­2 sett på 3 runder, og hvil 60­90 se­kun­der mel­lom settene.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.