PROGRAM A KRAFT

Men's Health treningsguide 2018 - - BLI EN MUSKELBUNT -

GJØR 3 SETT MED 6 REPETISJONER AV HVER ØVELSE. HVIL 60 SE­KUN­DER MEL­LOM SETTENE. BEVEG DEG SÅ RASKT DU KLA­RER MENS DU HOL­DER RIK­TIG STIL­LING.

1 Eks­plo­siv step

Kjør step med ma­nua­ler (se mot­satt side), men sving ar­me­ne opp i luf­ten og hopp på step-en, slik at du lan­der på ett bein. Senk krop­pen lang­somt ned på gul­vet igjen. Det­te er én re­pe­ti­sjon. Fullfør alle re­pe­ti­sjo­ne­ne til én side før du byt­ter bein.

2

Stå med an­sik­tet vendt mot kas­sen og lett bøy­de kna­er. Bøy knaer­ne yt­ter­li­ge­re og hopp opp. Land så mykt som mu­lig ved å bøye knaer­ne i lan­din­gen. Gå ned fra kas­sen, og gjen­ta øvel­sen.

3 Spenst­hopp med vri

Gjør spenst­hopp på kas­se, men vri krop­pen i luf­ten, slik at du lan­der i en 90 gra­ders vin­kel til ut­gangs­po­si­sjo­nen din. Gå ned fra bok­sen, og gjør an­be­falt an­tall repetisjoner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.